אמנת שירות

אמנת שירות

אנו, סגל בית הספר האקדמי לסיעוד שמיר (אסף הרופא), מאשרים בחתימותינו כי אנו מעמידים את הלומד במרכז העשייה, מחויבים לפתח ולהעצים אותו, להקנות לו ידע ערכים וכלים לעשייה מקצועית המדגישה אחריות, מחויבות, יוזמה, ויכולת להתמודד עם אתגרים ושינויים במערך הבריאות. אנו מאמינים כי בוגרי בית ספרנו יהוו את המנהיגות העתידית בסיעוד, אשר תעמיק ותדגיש את הגישה ההומנית, המעמידה במרכז העשייה את הלקוח על אישיותו, ערכיו וצרכיו הייחודיים.

אנו מאמינים

לימוד מקצוע הסיעוד הינו חוויה מעשירה, המפתחת את הזהות האישית, המקצועית ומטמיעה את ערכי הסיעוד להמשך התפתחות מקצועית. ההוראה בביה"ס חייבת להיות בהלימה לנעשה בשדה הקליני, תוך התבססות על הקוד האתי, חוקים ומדיניות בריאות, חשיבה ביקורתית, עשייה מבוססת ראיות והקניית כלים לקבלת החלטות מקצועיות בהתייחס לעלות מול תועלת.

אנו מחוייבים

ברמת הלומד

  • לשמור על כבודו ופרטיותו.
  • לכבד את ערכיו ואמונותיו ללא אפליה, מטעמי גזע, צבע, מין, דת, נטייה מינית, דעה פוליטית, לאום וגיל.
  • לכבד את זכותו להיות שותף פעיל בתהליך הלמידה, לבטא חשיבה עצמאית "ולפתח את הפוטנציאל הגלום בו".
  • לתמוך בלומד, לכוונו ולעודדו במאמציו להגשים את שאיפתו להיות שותף מקצוען לעשייה הסיעודית.
  • להקנות כלים לביצוע מחקר וחשיבה ביקורתית, ביסוס העשייה על ראיות (EBN) ומקצועיות.
  • לסייע בפיתוח רגישות חברתית תרבותית באמצעות הרחבת הידע והכלים בתקשורת הבין אישית.
  • להקנות כלים לקידום בריאות האוכלוסייה וניהול הטיפול במצבי בריאות וחולי ברצף החיים.

ברמת הצוות

  • לקדם מקצועיות וחדשנות בקרב סגל בית הספר וליישם ידע מחקרי בהוראה בסיעוד.
  • לטפח בסגל ביה"ס את השאיפה למצוינות, כשותף להגשמת החזון.