למידה מתקדמת מרחוק

מהי מערכת למידה מרחוק?

המערכת מאפשרת כניסה ללומד בכל מקום באמצעות האינטרנט. הלומד יוכל ללמוד את הנדרש ממנו בכל עת תוך מעקב מסודר אחרי כל הלומדות הנדרשות ממנו. כרגע במערכת נמצאות מספר לומדות כמו: מדריך לעובד החדש, קורס החייאה בסיסית BLS, קורס החייאה מתקדמת ACLS, קורס החייאה מתקדם בילדים - APLS, חשבון רוקחי ונהלים : כללי בידוד במטופלים, נוהל הדרכת מטופלים ונוהל מניעת נפילות. בעת הכניסה למערכת יופיע ללומד מצד ימין כל הלומדות הנדרשות ממנו.

איך נכנסים?

לוחצים על הקישור ומגיעים לעמוד הבא:

בכניסה הראשונית יש להקליד ת.ז. ללא הספרה 0 בהתחלה וסיסמא 123456. המערכת תזהה אתכם כעובדי אסף הרופא ותקבלו מסך בו טופס רישום. חובה להחליף סיסמא וחובה לציין את הדואר האלקטרוני במידה ולא מופיע. אין לשנות פרטים אחרים.

אם השלמת הרישום תכנסו לדף הבא:

מימין תראו את הלומדות שפתוחות לכלל העובדים ולומדות ספציפיות שפתוחות לקבוצות מסוימות.
במידה ונתקלתם בבעיות בעת הכניסה למערכת נשמח לסייע בטלפונים הבאים מחלקת ההדרכה : 08-9779577 או ישירות לאילנה וינשטיין, מנהלת ההדרכה 057-7345577.
נודה על קבלת משוב מכם לגבי הלומדות או לגבי נושאים נוספים שניתן להעלות במסגרת זאת.