נציב קבילות סטודנטים

נציב קבילות סטודנטים

נציבות קבילות הסטודנטים

סטודנטים.ות יקרים.ות,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ע"פ תקנון ביה"ס, מונה נציב קבילות סטודנטים – ד"ר חנן מיכאלי, המשמש כמנהל תחום איכות השירות חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים.


 

 

נציב הקבילות מהווה סמכות עצמאית, אובייקטיבית, ניטראלית ובלתי תלויה, המייצגת את האינטרסים המשותפים של  ביה"ס האקדמי לסיעוד שמיר ושל כלל הסטודנטים הלומדים בו.
הנציב יטפל בקבילות שתוגשנה על ידי סטודנטים.ות הטוענים.ות לפגיעה –בזכויותיהם.ן לרבות –במסגרת הליך משמעתי ו/או ליחס בלתי ראוי ו/או לטיפול בלתי הולם בענייניהם.ן האקדמיים ו/או המנהליים מצד חברי סגל ההוראה האקדמי ו/או חברי הסגל המנהלי בביה"ס האקדמי לסיעוד, להוציא החלטות בנושאי מלגות.

הפניה לנציב הקבילות תעשה רק לאחר שהסטודנט.ית  פנה.ת לכלל הגורמים הרלונטיים בבית הספר, והבעיה לא באה על פתרונה.

לעניין זה יובהר, שנציב הקבילות אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטות הגורמים המוסמכים לפי תקנון המשמעת, אלא רק בחינת תקינות ההליך המשמעתי, והאם לא נפל בהחלטה פגם מהותי היורד לשורשה (כגון שההחלטה התקבלה משיקולים זרים ו/או בשרירות ו/או בחוסר תום לב וכיו"ב.).
הנציב, יבדוק ויברר כל קבילה שתוגש אליו, וישיב לקובל.ת, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בעניין הקבילה לכל גורם מוסמך בביה"ס האקדמי לסיעוד.

בקבילות המוגשות לנציב יפורטו שמו המלא של הקובל.ת, מספר ת.ז, כתובת, טלפון, שנת לימודים ומסלול לימודים. לא תתאפשר הגשתן של קבילות אנונימיות לנציב, אולם על פי בקשת הקובל.ת ובהסכמת הנציב, תיתכן אפשרות לטפל בקבילה תוך שמירת פרטי הקובל.ת חסויים.

במידה ויש ברצונכם לפנות לנציב קבילות הסטודנטים. אנא מלאו טופס זה במלואו וכתבו בבירור את נושא פנייתכם. 

כתובתנו:
ביה"ס לסיעוד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), צריפין 70300
להוראות הגעה בוויז:

לחצו כאן

מזכירת מסלול הסבת אקדמאים
לאה בן דוד

מזכירת מסלול תואר ראשון B.S.N ומסלול פראמדיקים
עמליה אלימלך

מזכירת הכשרות מוכרות בסיעוד
מעין חיים

מזכירת מרכז ס.ה.ר
חן כהן

מזכירת מרכז השתלמויות
שירה רחל לוי טדג'יאב

ביה"ס לסיעוד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), צריפין 70300

מזכירות בית הספר פתוחה לקראתכם. על מנת לוודא שנוכל לטפל בכם כיאות מומלץ לתאם בטלפון מראש

ראשון – חמישי: 8:00-17:00
שישי – סגור

פקס, ברור- בירוקרטיה עד הסוף

08-9542449
אבל עדיף במייל 
[email protected]

האקדמיה לאחיות שמיר

קדימה בואו נצלול...

כיצד אפשר לדבר איתנו

במיייל

בטלפון

שאלות נפוצות

מזכירת מסלול הסבת אקדמאים
לאה בן דוד

מזכירת מסלול תואר ראשון B.S.N
ומסלול פראמדיקים
עמליה אלימלך

מזכירת הכשרות מוכרות בסיעוד
מעין נתן

מזכירת מרכז ס.ה.ר
חן כהן

מזכירת מרכז השתלמויות
שירה רחל לוי טדג'יאב

ביה"ס לסיעוד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), צריפין 70300

מזכירות בית הספר פתוחה לקראתכם. על מנת לוודא שנוכל לטפל בכם כיאות מומלץ לתאם בטלפון מראש

ראשון – חמישי: 8:00-17:00
שישי – סגור

פקס, ברור- בירוקרטיה עד הסוף

08-922-511 
אבל עדיף במייל 
[email protected]

כיצד אפשר לדבר איתנו

במיייל

בטלפון

שאלות נפוצות

מזכירת מסלול הסבת אקדמאים
לאה בן דוד

מזכירת מסלול תואר ראשון B.S.N
ומסלול פראמדיקים
עמליה אלימלך

מזכירת הכשרות מוכרות בסיעוד
מעין חיים

מזכירת מרכז ס.ה.ר
חן כהן

מזכירת מרכז השתלמויות
שירה רחל לוי טדג'יאב

ביה"ס לסיעוד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), צריפין 70300

מזכירות בית הספר פתוחה לקראתכם. על מנת לוודא שנוכל לטפל בכם כיאות מומלץ לתאם בטלפון מראש

ראשון – חמישי: 8:00-17:00
שישי – סגור

פקס, ברור- בירוקרטיה עד הסוף

08-9542449
אבל עדיף במייל 
[email protected]