פרסומי הסטודנטים

אנו מאמינים כי הסטודנטים- עמיתנו לעתיד, מהווים עמוד תווך חשוב בעתיד של מקצוע הסיעוד ומערכת הבריאות בארץ.  הנחלת שינויים אפשרית רק כאשר קיימת  תמיכה מחקרית.  על כן,  אנו משקיעים את מירב המאמצים בשיתוף הסטודנטים בכל האספקטים האפשריים של תחום המחקר.
שיתוף הסטודנטים בתחום המחקר מתחיל כבר בשלבי ההכשרה ההתחלתיים באמצעות חשיפתם לממצאים מחקריים בתחומים הקליניים שונים. בהמשך, מונחים הסטודנטים על ידי סגל ההוראה לכתיבה וביצוע עבודות אקדמיות במגוון קורסים אקדמיים וקליניים. בשלבי הלימוד המתקדמים, הסטודנטים שותפים בפרויקטים מחקריים ייחודיים בהובלה של סגל בית הספר.
על מנת להכין את הסטודנט לעמוד מול קהל ולהציג ממצאים מחקריים, פיתחנו פרויקט ייחודי ומוצלח בו הסטודנטים משנים ג' ו- ד' מציגים עבודות נבחרות בתחום סיעוד מבוסס ראיות (Evidence Based Nursing) ביום סיכום השנה הבית ספרי. הפרזנטציה מדמה כנס מקצועי ונערכת מול כלל הסטודנטים, סגל ההוראה והנהלת בית הספר ובית החולים.
תכנית ייחודית נוספת משלבת את הסטודנטים משנה ד' בעריכת מחקרים מקצועיים. הסטודנטים עורכים מחקר מדעי, החל משלביו הראשוניים ועד סיומו ופרסומו בארץ ובעולם, בהנחיה של סגל הקמפוס.
שיטות ההוראה ומערך המחקר הוכיחו את עצמם במהלך השנים ובוגרנו מופיעים במספר רב של כנסים ומפרסמים את מחקריהם בכתבי עת נחשבים בארץ ובעולם.

לא נמצאו פוסטים