סגל ההוראה בקמפוס אסף הרופא מונה מרצות בעלות תארים מתקדמים, שני ושלישי. עבודת המחקר הינה חלק בלתי נפרד מהעשייה היומיומית, ומשקפת את חזון בית הספר. הצגות בכנסים ברמה הלאומית והבינלאומית, פרסום מאמרים בארץ ובחו"ל, עדכון ידע והתחדשות אישית וכלל בית ספרית בתחום הסיעוד והרפואה הפכו לכלל מנחה ובלתי נפרד בעבודת סגל ההוראה.
הפעילות האקדמית מערבת את כל רבדי מקצוע הסיעוד. היא אינה מוגבלת לתחום החינוך, אלא משלבת גם את תחומי העשייה הקלינית המקצועית והמנהל. עבודות מחקריות ופרויקטים מקצועיים נערכים בקרב אוכלוסיות שונות ומגוונות וכוללים, בין היתר, סטודנטים, סגל ההוראה, אחים ואחיות בשדה הקליני, אנשי צוות רב מקצועי, מטופלים ומלוויהם.