הרשמה לעל בסיסי 2022

הרשמה לעל בסיסי 2022

נמשכת ההרשמה לקורסים הבאים: אי ספיקת לב, טיפול נמרץ משולב, רפואה דחופה והדרכה קלינית.
פרטים בקטגוריית השתלמות מוכרת בסיעוד.

הזדרזו להירשם !